Black Knight

Black Knight

A ja sam naivno verovao da je to bio glumac u svim fazama snimka 🙂…